Soustředění 2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A DĚTI:

 • Adresa soustředění: JUNIORCAMP, ul. 5. května 1053, 463 65 Nové Město pod Smrkem
 • Termín – 17. 8. – 24 8. 2014.
 • Hlavní vedoucí: Petr Grusman, tel.: 777665141 (mladší přípravka), Josef Adámek, tel.: 737181471 (starší přípravka), Roman Valeš, tel.: 720762375 (žáci)    
 • Sraz v neděli 17. 8. 2014 v 16.30 hodin před halou TJ Spartak Chrastava (organizace dopravy, převzetí potvrzení o bezinfekčnosti, kartiček pojišťovny a případně léků).
 • Odjezd ze soustředění 24. 8. 2014 v cca 14:30 hodin přímo z campu s rodiči.
 • Ubytování na pokojích po cca 6-8 místech (4 místnosti) v jedné budově (budeme mít 2 budovy).
 • Stravování je zajištěno z vlastní kuchyně a odpovídá předpisům o stravování mládeže na zotavovacích akcích. Celodenní pitný režim je samozřejmosti (snídaně (švédský stůl): 8.30 hodin, oběd: 12.30 hodin, večeře: 18.00 hodin).
 • Při předávání dítěte v den odjezdu na soustředění je nutno odevzdat: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (bezinfekčnost), kartičku zdravotní pojišťovny, léky označené jménem dítěte a dávkováním (v igelitovém sáčku).
 • Základní táborové vybavení dětí – pohodlné oblečení + obuv do každého počasí, tréninkové oblečení + chrániče a kopačky, pokrývku hlavy proti slunci, plavky, hygienické potřeby, psací potřeby + sešit (papír), lahev na pití, volitelně fotbalový míč, povlečení nebo spacák + prostěradlo na postel nutné, rozumné kapesné (cca 200 Kč). Nedoporučujeme brát s sebou drahé věci. Nelze za ně ručit.
 • Pojištění dítěte si zajistí rodiče podle vlastního uvážení.
 • Rodič (zákonný zástupce) souhlasí s tím, že se jeho dítě bude řídit „táborovým“ řádem a pokyny vedoucích. V průběhu pobytu není povoleno, aby děti opouštěly prostor tábora bez doprovodu či vědomí vedoucího. Zničí-li jeho dítě nebo učiní nepoužitelnou cizí věc, zavazuje se, že vzniklou škodu jako zákonný zástupce uhradí.
 • Předpokladem účasti je dobrý zdravotní stav dítěte.

 

POŘADATELÉ:

Petr Grusman trenér
Josef Adámek trenér
Jiří Doležal trenér
Daniel Zah trenér
Matěj Doležal trenér
Vladimír Šnýdl trenér
Roman Valeš trenér
Pavel Henzl trenér
Zdena Adámková zdravotnice
Veronika Povýšilová pedagogický dozor

 

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH:

jméno a příjmení ročník oddíl přihláška e-mailem závazná přihláška zaplaceno
Filip Grusman 2004 st. přípravka x x 1800,-
Martin Adámek 2004 st. přípravka x x 1800,-
Eliška Adámková 2002 st. přípravka x x 1800,-
Jan Doležal 2005 ml. přípravka     1800,-
Daniel Zah 2003 st. přípravka x   1800,-
Radovan Šnýdl 2002 žáci x x 1800,-
Ondřej Šnýdl 2008 ml. přípravka x x 1800,-
Patrik Rubeš 2003 st. přípravka x   1800,-
Jakub Hille 2003 st. přípravka x x 1800,-
Adam Válek 2004 st. přípravka x x 1800,-
Jan Bláha 2004 st. přípravka x x 1800,-
Jindřich Halíř 2005 st. přípravka x x 1800,-
Adrian Válek 2002 žáci x x 1800,-
Patrik Šprysl 2004 st. přípravka x x 1800,-
Ondřej Šimek 2007 ml. přípravka x x 1800,-
Daniela Bláhová 2002 st. přípravka x x 1800,-
Adam Janoušek 2005 ml. přípravka x x 1800,-
Marek Kos 2005 st. přípravka x x 1800,-
Tomáš Fejneš 2005 ml. přípravka x x 1800,-
Tomáš Effenberger 2001 žáci x x 1800,-
Jiří Hájek 2002 žáci x x 1800,-
Jan Gomolák 2006 ml. přípravka x x 1800,-
Štěpán Tauchman 2002 žáci x x 1800,-
Denis Dušek 2006 ml. přípravka x x 1800,-
Matěj Magdolen 2006 ml. přípravka x x 1800,-
Martin Tajbr 2001 žáci x x 1800,-
Vlastislav Rotschedl 2001 žáci x x 1800,-
Matěj Rožec 2005 st. přípravka x x 1800,-
David Richter 2000 žáci   x 1800,-
Lukáš Močárko 2008 ml. přípravka x x 1800,-
Tomáš Pavelka 2002 žáci x x  
Jiří Tvrdek 2004 st. přípravka x x  
Jakub Tvrdek 2006 ml. přípravka x x  
Ondřej Švanda 2007 ml. přípravka x x 1800,-
Jakub Šulc 2007 ml. přípravka   x 1800,-
Daniel Lohynský 2004 st. přípravka   x 1800,-
Jakub Novák 2005 ml. přípravka x x 1800,-
Filip Fajta 2006 ml. přípravka x x 1800,-
Radek Povýšil 2004 ml. přípravka x x 1800,-
Veronika Povýšilová xxx pedagog. dozor     1800,-
Petr Grusman xxx trenér ml. přípravky     1800,-
Petr Hruška 2003 st. přípravka x x 1800,-
Martin Podroužek 2000 žáci     1800,-
Jiří Vík 2006 ml. přípravka     1800,-
Pavel Henzl 2003 žáci   x 1800,-
Pavel Henzl xxx trenér žáků     1800,-
Vladimír Šnýdl xxx trenér žáků     1800,-
Matěj Sobotka 2003 st. přípravka   x 1800,-
Celkový počet: 49 Vybráno: 81.000,-

 

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ:

DENNÍ REŽIM:

 

FOTO Z JUNIOR CAMPU: