Ostatní informace

  • Měsíčně vybíráme od rodičů příspěvek na startovné, zimní provoz tělocvičny a další provozní náklady a to 250,- Kč za hráče (1.000,- Kč ročně se platí Spartaku na startovné, údržbu hřiště, vodné apod., 525,- Kč stojí 1x trénink v tělocvičně, zbylé peníze zůstávají na účtu a lze z nich hradit nákupy míčů, drezů, aj. dle dohody). Pozn.: Z této částky nejsou hrazeni trenéři ani náklady na cestovné.
  • S našimi svěřenci kromě oficiálních turnajů a zápasů pořádáme a účastníme se přípravných zápasů a turnajů. I tyto akce financujeme z vybraných příspěvků.
  • Na konci každé sezóny pořádáme rozlučky, na kterých hodnotíme jednotlivce i tým, hrajeme různé hry a poměřujeme své síly a dovednosti s rodiči.
  • Děkujeme rodičům za podporu jak ve formě placení příspěvků, tak i s dopravou a s provozováním bufetu atp.
  • Jako členové FAČR jezdíme sledovat profesionální fotbal 1. ligy i na Pohár České pošty. Vstup na tyto zápasy máme zpravidla zdarma.

slovan