Vyúčtování

Informace o stavu pokladny
mladší a starší přípravky a žáků

     Pokladnu starších žáků vede Pavlína Hájková, pokladnu mladší, starší přípravky a mladších žáků vede trenér Lukáš Krága. Bližší informace o aktuálním stavu pokladny zasíláme e-mailem na vyžádání.